Tagowiec

13 tekstów – auto­rem jest Ta­gowiec.

Kto ma od­wagę do marzeń, ten ma od­wagę do ich spełniania. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 23 listopada 2012, 17:00

Gdy­by chodziło mi o wnętrze ko­biety.. to bym je zjadł. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 19 września 2010, 20:11

Sko­ro Diabeł tkwi w szczegółach, to Bóg w całości. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 16 września 2010, 22:19

By nie wyjść na idiotę, trze­ba dążyć do końca.. na­wet jeśli spra­wa nie jest war­ta świeczki. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 12 września 2010, 23:26

Niektórzy za­pomi­nają, że za­pom­nieć się nie da. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 30 sierpnia 2010, 14:55

Od­daj Jej ser­ce, od­daj Jej duszę.. ale na Bo­ga nie od­da­waj jej ro­zumu, bo prze­cież już nicze­go nie będzie o Ciebie chcieć.Na tym po­lega wyt­rwałość w związku, na zdo­bywa­niu.
Te zdo­bywa­nie siebie nie może się skończyć, ale mu­si być suk­ce­syw­ne. Pamiętaj!
A te­raz idź i tak zrób ...by Cię nie oskubała! 

myśl
zebrała 21 fiszek • 27 czerwca 2010, 15:21

Chcesz wy­wołać emoc­je u in­nych? ..wpierw pozbądź się swoich. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 23 czerwca 2010, 17:30

To co się To­bie w głowie nie mieści, scho­waj i miej to w dupie! 

myśl
zebrała 5 fiszek • 22 czerwca 2010, 00:27

Jeśli to Ty wy­myślasz za­sady gry, to z góry jes­teś ska­zany na wygraną. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 21 czerwca 2010, 23:55

Stwarzaj po­zory, a przeżyjesz! 

myśl
zebrała 14 fiszek • 20 czerwca 2010, 01:04
Tagowiec

chyba filozof.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność